layoutelementlayoutelement
 

Pårørende

Som pårørende til et menneske, der er ramt af en hjerneskade, kan du få rådgivning –og vejledning i forhold til din situation og dine livsvilkår. 

Du kan få information om, hvilke konkrete muligheder, der er for at få støtte (bla selvhjælpsgrupper). 

Med mellemrum inviteres pårørende til temaaftener. Hold øje med denne side, hvis du ønsker oplysning om, hvornår der næste gang inviteres til temaaften. 


Hver onsdag mellem kl. 14.00 og 16.00 har du mulighed for at få rådgivning. 

Du kan henvende dig på Langballe 6, Horsens eller kontakte Hjernekernen på mobil nr.: 24 79 00 88.

Har du og eller dine pårørende lyst til at møde andre i samme situation, er der følgende muligheder:

Pårørendegruppe i Sund By, Horsens Kommune

Facebook-grupper

Find mere viden her:

https://hjerneskadet.dk/for-parorende-voksne/
https://www.hjernesagen.dk/


 
For yderligere oplysninger kontakt
Hjerneskaderådgivning - "Hjernekernen"

Kommunikation og Teknologi 

Langballe 6, Horsens

mandag - fredag kl. 8.00 - 12.00
Tlf.: 76297221
E-mail: hjernekernen@horsens.dk
Kontaktoplysninger - andre fagpersoner

For fagpersoner er der mulighed for telefonisk rådgivning torsdage mellem 11.30 og 13.00


Tlf.: 40382963
E-mail: hjernekernen@horsens.dk