layoutelementlayoutelement
 

Hjernekernen

Hjerneskaderådgivningens mål er at sikre borgere med en sent erhvervet skade i hjernen en enklere vej gennem systemets muligheder og tilbud.

Hjerneskaderådgivningen tilbyder at koordinere og rådgive om, hvilke tiltag der skal til for at få hverdagen til at fungere igen.

Der kan blive tale om koordinering af en række forskellige tilbud som for eksempel: fysisk og kognitiv genoptræning, specialundervisning, etablering af hjælp i hjemmet, støtte ved specialvejleder, mentorordning, arbejdsprøvning, samtaler.

Sammenhængen mellem disse tilbud og timingen er afgørende for et godt resultat

Hjerneskaderådgivningen tilbyder tillige forløbskoordination med løbende opfølgning

 

Hjerneskaderådgivningens arbejdsfelt:

 • Udarbejdelse af resume/udredning med forslag til individuel handleplan for rehabiliteringsforløb.
 • Specialrådgivning og vejledning til voksne borgere i Horsens Kommune, som har
  pådraget sig en skade på hjernen, samt deres pårørende
 • Koordinering og løbende opfølgning
 • Konsulentbistand og faglig sparring til kommunale sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere
 • Telefonrådgivning
 • Temaaftener for pårørende

 

Det er muligt at tilkøbe

 • Udvidet funktionsbeskrivelse
 • Neuropsykologisk undersøgelse
 • Supervisionsforløb – individuelt tilrettelagt undervisning/supervision ud fra eller på baggrund af efterspørgsel fra sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere

 

Hjerneskaderådgivningens personale:


Hjerneskadekoordinatorer
Speciallærer
Socialrådgiver
Neuropsykolog
Talepædagog

HjerneskadekoordinatorerSpeciallærerSocialrådgiverNeuropsykologTalepædagog

se brochure
her

 
For yderligere oplysninger kontakt
Contact ASV Horsens

Nørrebrogade 38a & Tordenskjoldsgade 23
8700 Horsens

| Tlf: 7629 7200 | Email: asv@horsens.dk |