Cochlear Implant - CI

Vi tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning i forbindelse med Cochlear Implantat-operation.

Hvad er Cochlear Implantat:
Et Cochlear Implantat er et højteknologisk system, der indopereres hos borgere med svære hørenedsættelser grundet ødelæggelse af de sensoriske hårceller i øresneglen – Cochlear.

Et Cochlear Implantat modtager lyd som elektroniske signaler. Disse sendes direkte til hørenerven, som videresender signalerne til hørecentret i hjernen.

Da et Cochlear Implantat ikke giver en normal akustisk hørelse, men en form for elektrisk hørelse, er det nødvendigt at gennemgå et struktureret undervisningsforløb.

Undervisningsforløb:
I undervisningen skal du lære at identificere, adskille, og omsætte de nye lydindtryk til brugbare informationer. Der arbejdes med strukturerede lytteøvelser på sproglydsniveau, ordniveau og sætningsniveau for at forbedre den generelle taleforståelse.

Udover undervisningen på kommunikationscentret skal du dagligt arbejde selvstændigt med øvelser derhjemme for at kunne opnå et godt resultat.

Du skal i gennemsnit forvente et undervisningsforløb på 25-30 timer fordelt på 2-3 måneder.

Links til relevante hjemmesider:
www.cochlearimplant.dk/

https://hoereforeningen.dk/viden-om/cochlear-implant/

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og.../Cochlearimplanttilvoksne.pdf

For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 72 21
E-mail: roskt@horsens.dk