layoutelementlayoutelement
 

Høretekniske hjælpemidler i hjemmet, på jobbet og under uddannelse

Hvis du har en væsentlig hørenedsættelse eller nedsat skelneevne findes der udover høreapparater forskellige høretekniske hjælpemidler.

Høretekniske hjælpemidler kan være alarm- og vækkesystemer, forstærkertelefoner, trådløse tv-løsninger, mikrofoner og kommunikationsanlæg.

Behovet for høretekniske hjælpemidler vurderes ud fra en individuel udredning af hørenedsættelse og kommunikationsbehov.

Bevillingen foretages ud fra forskellig lovgivning, alt efter om der søges hjælpemidler til brug i hjemmet, på arbejdspladsen eller under uddannelse.

Vi tilbyder hjælp til udredning af behov, vurdering af hvilket hjælpemiddel, der afhjælper hørenedsættelsen og kommunikationsvanskelighederne, afprøvning af og undervisning i brug af det pågældende hjælpemiddel, samt hjælp til ansøgning.

Vi installerer og servicerer også de bevilgede høretekniske hjælpemidler.

Medbring altid din hørekurve, når du henvender dig vedrørende hjælp til afprøvning af høretekniske hjælpemidler.


Relevante link vedrørende høretekniske hjælpemidler:
https://hoereforeningen.dk/viden-om/hjaelpemidler

www.hmi-basen.dk/

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 72 21
E-mail: roskt@horsens.dk