layoutelementlayoutelement
 

Information

I høreafdelingen er der ansat hørekonsulenter, som har specialpædagogisk og teknisk viden, samt erfaring indenfor høreområdet.

Du kan få: 

Undervisning, rådgivning og vejledning vedrørende

• Anskaffelse af høreapparater – hvornår og hvordan.

• Brug af høreapparater og høretekniske hjælpemidler.

• Kommunikationsstrategier.

• Cochlear Implant (CI)

• Tinnitus, meniere og lydoverfølsomhed.

Justering af høreapparater, som er udleveret på en offentligt høreklinik

Dog først efter 3 måneder fra udleveringdatoen. Hvis du har problemer med dine høreapparater i de første 3 måneder, skal du henvende dig der, hvor du har fået dem udleveret.

Høretekniske hjælpemidler:

• Udredning, rådgivning, afprøvning og hjælp til ansøgning.

• Undervisning i brug af høretekniske hjælpemidler.

• Installation af høretekniske hjælpemidler i dit hjem.

• Hvis du har købt dine høreapparater i en privat butik, er det muligt, at du skal have tilsluttet de bevilgede hjælpemidler til dine høreapparater i butikken.

Vi tilbyder endvidere:

  • Undervisning, rådgivning og vejledning til borgere under uddannelse og erhvervsaktive med hørevanskeligheder.

  • Undervisning af faggrupper og frontpersonale om hørevanskeligheder.

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 72 21
E-mail: roskht@horsens.dk