layoutelementlayoutelement
 

Skelneevne

Hvad er skelneevne?
En hørenedsættelse er en betegnelse for, at hørelsen er blevet dårligere, og man kan have brug for at få forstærket lyden ved hjælp af et høreapparat.
Ud over at have brug for at få forstærket lyden, kan man også have en nedsat skelneevne. Det gør det vanskeligt at skelne og forstå tale, selvom lydniveauet er højt nok.
Ved en høreprøve får man målt sin skelneevne.
Høreapparater hjælper desværre kun delvist på nedsat skelneevne.
Til støtte for god kommunikation kræves der også et godt lyttemiljø og brug af  høretaktik.

Dette emne behandles på kurset:

Bliv klogere på din hørenedsættelseLæs eventuelt mere på følgende link:
hoereforeningen.dk/viden-om/hoereproblemer/skelnetab/

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 72 21
E-mail: roskt@horsens.dk