layoutelementlayoutelement
 

Tinnitus

Tinnitus er lyde/hylen/susen, som kun eksisterer i vores høresystem.
Der er altså ikke tale om udefra kommende lyde fra omgivelserne.

Høreafdelingen på Kommunikation og Teknologi tilbyder rådgivende og vejledende samtaler.
Medbring høreprøve og henvisning fra ørelæge

Læs eventuelt mere på følgende link:

https://hoereforeningen.dk/viden-om/tinnitus/

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk