layoutelementlayoutelement
 

Tinnitus

Tinnitus er lyde/hylen/susen, som kun eksisterer i vores høresystem.
Der er altså ikke tale om udefra kommende lyde fra omgivelserne.

Se folder om tinnitus her:

Høreafdelingen på Kommunikation og Teknologi tilbyder rådgivende og vejledende samtaler.
Medbring høreprøve og henvisning fra ørelæge

Læs eventuelt mere på følgende link:

https://hoereforeningen.dk/viden-om/tinnitus/

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk