layoutelementlayoutelement
 
Åben mund med noder, der flyer i luften.

Kommunikationsteknologi

Har du udfordringer med at kommunikere med dit netværk, eller tilegne dig information? 

Du kan få hjælp til:

  • Rådgivning og vejledning omkring Informations- og KommunikationsTeknologi - IKT
  • Afklaring af dit behov for et IKT hjælpemiddel
  • Afprøvning af et relevant IKT hjælpemiddel
  • At søge Myndighedsafdelingen om et IKT hjælpemiddel
  • Udleveret og  installeret dit hjælpemiddel sammen med instruktion i brugen af dit IKT hjælpemiddel
  • Hjælpemidler til betjening af din egen computer/(iPad)
  • Synskompenserende hjælpemidler til betjening af computer/iPad 

Målet er, at du bliver bedre til at kommunikere med familie, venner og andre.

Har du brug for kommunikationshjælpemidler i dit arbejdsliv?
Kontakt Jobcenter Horsens og spørg efter en nøgleperson for handicap.

Har du brug for kommunikationshjælpemidler til din skolegang?
Henvend dig på dit uddannelsessted.  

 

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens

Mandag - fredag fra kl. 8.30 - 12.00

Telefon: 76 29 72 21

Mail: roskt@horsens.dk (bemærk ny mailadresse)