Børneområdet

Børn og unge kan også have taleproblemer, stemmeproblemer eller sproglige vanskeligheder.


Det kan være på grund af ganespalte, hæs stemme, nedsat mundmotorik, stammen eller forsinket eller afvigende tilegnelse af de forskellige lyde i sproget.
Hvordan finder jeg ud af om mit barn har vanskeligheder?
Forældre kan i samarbejde med dagtilbuddet eller skolen kontakte den tilknyttede
tale-hørekonsulent ved Tværgående Enhed for Læring.
Hvis det skønnes relevant, kan tale-hørekonsulenten vurdere barnets tale.

Kan mit barn få taleundervisning ved Kommunikation & Teknologi?
Tale-hørekonsulenterne ved Tværgående Enhed for Læring samarbejder i nogle tilfælde med talekonsulenterne hos Kommunikation og Teknologi, hvor undervisning kan finde sted såfremt det skønnes relevant.
Barnet eller den unge kan få undervisning hos Kommunikation og Teknologi hvis:
• tale-hørekonsulenten vurderer, at barnet er parat til og kan profitere af at deltage i undervisningen
• barn og forældre dagligt kan øve hjemme i undervisningsforløbet

Nyttig viden:
Verbal dyspraksi:
Stammen: www.fsd.dk
Stemme: https://www.youtube.com
Ganespalte

For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens

Mandag - fredag fra kl. 8.30 - 12.00

Telefon: 76 29 72 21

Mail: roskt@horsens.dk (bemærk ny mailadresse)