layoutelementlayoutelement
 

Halsopererede

Halsopererede (laryngectomerede)

I forbindelse med kræft eller fx et ulykkestilfælde kan det være nødvendigt at fortage en operation og/eller strålebehandling der kan medføre ændrede forhold, i mund, svælg, hals og struben. Total laryngectomi betyder, at hele strubehovedet og noget af det omkringliggende væv bortopereres.
Operationen gør, at du fremover vil trække vejret gennem et hul (stoma) på halsens forside lige over brystbenet.

Som følge af operationen er du umiddelbart ikke i stand til at tale.

Hvis du er blevet laryngectomeret, kan du have behov for hjælp med et eller flere af de følgende områder:

• Du kan have behov for rådgivning og vejledning til at finde ud ad hvilken af de nye talemåder der er mest hensynsmæssigt for dig: taleventil, spiserørsstemme eller vibratorstemme.
• Du kan have behov for rådgivning og vejledning i udvælgelse af de rette kommunikationshjælpemidler til dig.
• Du kan have behov for undervisning i brugen af din nye kommunikationsform i hverdagen.


Nyttig viden:
www.cancer.dk/strubekraeft-larynxcancer/

www.dlhm.dk/

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens

Mandag - fredag fra kl. 8.30 - 12.00

Telefon: 76 29 72 21

Mail: roskt@horsens.dk (bemærk ny mailadresse)