layoutelementlayoutelement
 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder

Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan være en følge af en blodprop, hjerneblødning, traume eller sygdom fx infektion eller tumor.

Pårørende til mennesker med kognitive kommunikationsvanskeligheder udtaler:
- Når han taler, skifter han fra det ene emne til det andet

- Sætningerne gøres ikke færdig, så det er svært at forstå, hvad hun mener

- Hun kan aldrig huske hvad hun vil sige. Hun kan påbegynde en sætning, men glemmer undervejs

- Han afbryder mig hele tiden, og er ikke interesseret i at høre mine meninger

- Hun har aldrig tidligere været grov i munden, men det er hun nu

- Det er som om han ikke selv kan se og forstå de vanskeligheder der er opstået

- Tidligere talte vi meget sammen, nu siger hun næsten ingenting


Kognitive kommunikationsvanskeligheder betegner de sproglige vanskeligheder, der skyldes skader udenfor de egentlige sproglige områder. Skaderne kan medføre forstyrrelser i de grundlæggende kognitive funktioner.
Ved kommunikation viser det sig i forhold til hvordan sproget anvendes, fx kan der ses nedsat evne til at planlægge og strukturere samtalen, samt være nedsat hukommelse og koncentration.


Link
Kognitive skader
https://www.hjernesagen.dk/om-hjerneskader/foelgevirkninger/skjulte-skader/kognitive-skader


Konsekvenser af en hjerneskade
https://hjerneskadet.dk/om-hjerneskader/konsekvenser-af-en-hjerneskade

 
Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Kommunikation og Teknologi

Langballe 6, 8700 Horsens

Mandag - fredag fra kl. 8.30 - 12.00

Telefon: 76 29 72 21

Mail: roskt@horsens.dk (bemærk ny mailadresse)