layoutelementlayoutelement
 

Udredning

En af Specialrådgivningens opgaver er at udrede borgere med vanskeligheder indenfor områderne tale, høre, syn og IKT. Du kan læse mere om de forskellige områder til venstre på siden.


En udredning kan ligge til grund for det efterfølgende tiltag, der bl.a. kan bestå af undervisning, rådgivning og vejledning.

Udredningen består typisk af en samtale, hvor der spørges ind til vanskeligheder og ressourcer, derudover gøres der oftest brug af forskellige test. Det er individuelt for hvert af Specialrådgivningens områder, hvordan en udredning foregår, og hvilke test der evt. gøres brug af.

I en udredning forsøger vi, at komme omkring hele personen, eksempelvis tilstræber vi at følge anbefalingerne i ICF – ”International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand”. Dette gør det muligt at finde frem til, hvilke konsekvenser vanskelighederne har for den enkelte. Derved hjælper vi borgeren bedst og optimerer muligheden for samarbejde med andre faggrupper i de tilfælde, hvor det er relevant.

 
For yderligere oplysninger kontakt
Contact ASV Horsens

Nørrebrogade 38a & Tordenskjoldsgade 23
8700 Horsens

| Tlf: 7629 7200 | Email: asv@horsens.dk |